Seyreltme Şişeleri
Seyreltme Şişeleri
KATEGORİLER

Seyreltme Şişeleri

Açıklama
Özellikler
Ürün Kodları
Önceden doldurulmuş steril seyreltme şişeleri, mikrobiyolojik testlerden önce su, süt ürünleri, yiyecekler ve ilaç numunelerinin seyreltilmesi için tasarlanmıştır. Tüm çözeltiler için nihai pH, 25°C'de 7,2 pH ± 0,2 pH'dir. Emniyet belirteçli ve yukarı doğru çevrilen bir kapakla kolayca açılan plastik bir kap içinde sunulur.
Butterfield'in Fosfat Tamponu monobazik potasyum fosfat içerir ve gıda, süt ürünleri ve farmasötik endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. 1:10 ve 1: 100 doğal seyreltiler için 90 ml ve 99 ml’lik hacimlerde sunulur. Federal İlaç Dairesinin (FDA) laboratuvar prosedürlerinde ve Bakteriyolojik Analitik El Kitabında genel seyreltici olarak tavsiye edilmektedir. Bu ürün, su testlerinde kullanılmak üzere, Su ve Atıksu Muayenesi Standart Yöntemlerine göre hazırlanmıştır. 
Magnezyum klorürlü Fosfat Tamponu, süt ürünleri ve gıda endüstrisinde plaka sayımındaki seyreltilerin hazırlanmasında seyreltici olarak kullanılır. Tamponun süt ve gıda numunelerinden hasar görmüş mikroorganizmaların geri kazanılmasında kullanımı APHA tarafından tavsiye edilmektedir. Ürün; deiyonize su, monopotasyum fosfat ve magnezyum klorür içermektedir.

Kullanıma hazır hacimler olarak şişelenmişlerdir
Lot numarası ve son kullanma tarihleri şişelerin üzerinde belirtilmiştir.
Ürün Açıklama Ürün Kodu Hacim Ambalaj
Seyreltme Şişeleri DILBOT BUTTERFIELD 99ML 72/PK 10498503 99ml 72
Seyreltme Şişeleri DILBOT BUTTERFIELD 90ML 72/PK 10498504 99ml 72
Seyreltme Şişeleri DILBOT PHOSPHATE+MG 99ML 72/PK 10498505 99ml 72