Ürünler

SwabCheck

KATEGORİLER
SwabCheck: nasıl kullanılır?
Steril paketi açın, eküvyon çubuğunu çıkarın ve yaklaşık 10 x 10 cm'lik bir alanı silin. Daha sonra ortam tüpünün kapağını çevirerek açın ve kapak sıkıca oturacak şekilde çubuğu yerleştirin. Numune tüpünü etiketleyin ve uygun sıcaklıkta inkübe edin.
Renkte olabilecek herhangi bir değişiklik bahse konu mikroorganizmanın varlığını gösterir. Renk değişimi ne kadar hızlıysa, biyolojik yük de o kadar yüksektir. Maksimum inkübasyon süresi geçtikten sonra renk değişikliği gözlenmediyse, söz konusu mikroorganizma mevcut değildir. GVS, SwabCheck'i 25’lik paketler halinde sunar. Raf ömrü 12 aydır.