Ürünler

Kağıt Filtreler

KATEGORİLER
Filtre Kağıtları
GVS filtre kağıdı laboratuvar filtrasyonu için bir standart haline gelmiştir. En yüksek kaliteli materyalden üretilen GVS filtre kağıdı, gelişmiş mekanik dayanım, kalite seviyesi ve güvenilirliğe sahiptir. GVS artan derecede saflık, sertlik ve kimyasal dirence sahip kalitatif ve kantitatif filtre kağıtları sunar.

Kalitatif Filtre Kağıtları
GVS Kalitatif düşük küllü sertleştirilmiş filtre kağıdı, kalitatif analitik tekniklerde materyalleri belirlemek ve tanımlamak için kullanılır. Kalitatif filtre kağıtları, yaklaşık %100'lük bir alfa-selüloz muhtevasına sahip rafine kağıt hamuru ve saf pamuk linterinden oluşur. % 0,06' dan az olan kül içeriği işlem sonrasında azalmaz.
GVS kalitatif Kağıtları, Çok Hızlı filtrasyondan Çok Yavaş filtrasyona kadar tüm uygulama ihtiyaçları için geniş bir çözüm yelpazesi sunar.

Kantitatif Filtre Kağıtları
GVS Kantitatif külsüz filtre kağıtları, numunelerin gravimetrik analizleri için geliştirilmişlerdir. Buhner hunileri ve basınç altında filtrasyon için uygundur. Kantitatif filtre kağıtları neredeyse %100'lük bir alfa-selüloz muhtevasına sahip rafine kağıt hamuru ve saf pamuk linterinden oluşur. Kül içeriği %0,007 den azdır. Çok hızlıdan çok yavaş filtrasyona kadar (Siyah-Beyaz-Mavi bandlar) geniş bir aralığa sahip olan kantitatif filtre kağıtlarımız  tüm uygulama ihtiyaçları için doğru çözümler sunar.